Ljubelj 2007
11. Hrastov memorial
Mednarodni gorski preizkus starodobnikov


8. in 9. september 2007
O prireditvi | Novice | Pravilnik | Rezultati | Sponzorji | Slike | Kontakt | Uvod
 
PRAVILNIK MEDNARODNEGA GORSKEGA PREIZKUSA STARODOBNIKOV
»LJUBELJ 2007«

naročilo pravilnika v tiskani obliki

1. ORGANIZACIJA
Gorski preizkus LJUBELJ 2007 organizira Avto moto društvo Tržič.

Častni odbor
Janez Bohorič - predsednik častnega odbora, predsednik uprave SAVA d.d.
Janez Božič - minister za promet Republike Slovenije
Ivan Eler - direktor Planing, projektivno podjetje d.o.o., Križe
Matjaž Gaberšek - generalni sekretar AMZS
Aleš Klement - direktor Zavarovalnice Triglav d.d. Kranj
Jure Meglič - podžupan občine Tržič
Marijan Romih - častni član odbora
Vili Romih - podjetnik - ROMA-tex Tržič d.o.o.
Borut Sajovic - župan občine Tržič
Lado Srečnik
Drago Štefe
Andrej Šušteršič - član uprave Elektro Gorenjska d.d.
Peter Tevž - direktor G - M & M, proizvodnja in marketing d.o.o.
Stanislav Valant - direktor Nacionalne finančne družbe d.o.o.
Matija Vojsk

Prireditveni odbor
Aleš Bešter - direktor prireditve
Janez Ahačič - namestnik direktorja prireditve in vodja tekmovanja
Martin Romih - tajnik prireditve
Gabrijel Smolej - vodja tehnične in ocenjevalne komisije
Lado Srečnik - vodja protokola
Marjan Toporiš - vodja varnostnikov na prireditvi
Jože Ahačič - vodja tekmovalnega boksa
Jaka Šivic - spremljevalno vozilo
Majda Ogrinec - vodja finančne službe
Timing Alples - časomerilska služba
Darko Koren - uradni napovedovalec in vodja press centra
Janez Benčina - štarter
Branko Ahačič - finišer

2. RAZPISNI POGOJI
Prireditev bo 8. in 9. septembra 2007, ob vsakem vremenu. Preizkus bo potekal na že znani makadamski cesti starega gorskega prelaza čez Ljubelj. Proga meri 2300 m z višinsko razliko 330 m. Nastopijo lahko solo motocikli in motocikli prikoličarji ter avtomobili do letnika 1961. Organizator lahko dovoli nastop posameznim atraktivnim avtomobilom, tudi če so izdelani po letu 1961. Število voznikov (tekmovalcev) je omejeno, zato imajo prednost priznani vozniki in zgodovinsko zanimivejša vozila. Organizator lahko posamezniku zavrne udeležbo brez posebne obrazložitve. Voznik je sprejet, ko prejme organizatorjevo potrdilo z določeno štartno številko. Prireditev bo potekala v skladu s tem pravilnikom. Protesti proti odločitvam organizatorja niso možni.

3. RAZPISANI RAZREDI
A - motocikli, predvojni, do 350 ccm, do vključno leta 1945
B - motocikli, predvojni, nad 350 ccm, do vključno leta 1945
C - motocikli Tomos - Puch do 175 ccm , do vključno letnika 1961
D - motocikli do 175 ccm, do vključno letnika 1961
E - motocikli do 250 ccm, do vključno letnika 1961
F - motocikli nad 250 ccm, do vključno letnika 1961
G - motocikli s prikolico do 750 ccm, do vključno letnika 1961
H - avtomobili do vključno leta 1961 (po izrecni odločitvi organizatorja lahko tudi mlajši)

Voznik lahko vozi le v dveh kategorijah, vendar vsakič z drugim vozilom.

4. OCENJEVANJE - TOČKOVANJE ZA IZRAČUN UVRSTIVE
Točkuje se: Primer ocene:
A. Izgled in tehnična ustreznost motocikla
Ocena je od 0 - 22 točk:
0 točk dobi brezhiben, odlično restavriran ali originalen motocikel.
22 točk pa motocikel v slabem stanju, predelan z neoriginalnimi deli, ki pa je še vedno ustrezen za udeležbo na dirki.
Točke se dodelijo za:
- neoriginalen uplinjač - 3 točke;
- neoriginalen izpušni sistem - 3 točke;
- za model MC (Puch) - 15 točk;
- za dvokolesni pogon pri motociklih s prikolico - 10 točk.
O izgledu in tehnični ustreznosti odloča strokovna tehnična komisija na tehničnem pregledu.
O svoji odločitvi komisija tekmovalca obvesti neposredno po končanem pregledu. Odločitev komisije je dokončna. Komisija lahko odloči, da vozilo ni tehnično ustrezno in takšno vozilo ne sme voziti po progi. Avtomobile komisija tehnično pregleda, ne ocenjuje pa njihovega izgleda.
npr. 10 točk
B. Letnica rojstva voznika
Voznikom, rojenim leta 1970 in mlajšim, se dodeli po 35 točk, ostalim, starejšim pa letnica rojstva deljeno z 2.
npr. 1950 (50/2) = 25 točk
C. Letnica izdelave vozila
Letnica izdelave vozila se deli z 2.
npr. 1952 (52/2) = 26 točk
D. prostornina motorja
3% delovne prostornine motorja.
npr. 300 ccm: 300*3% = 9 točk
E. Čas vožnje
Vsaka sekunda je ena točka.
npr. 3 min 40 sek = 220 točk
Končni rezultat je seštevek vseh točk. Zmagovalec je voznik z najmanj točkami. V primeru, da je tekmovalcev z enakim rezultatom več, je boljši starejši voznik, če pa je tudi starost do dneva enaka, se prednost določi z žrebom. Skupaj: 290 točk

Motoristi vozijo dve vožnji in za rezultat šteje čas boljše vožnje.

Avtomobilisti vozijo le eno vožnjo in to točnostno. Idealni čas bo določen za vsakega avtomobilista posebej glede na sposobnost vozila in bo vozniku posredovan tik pred startom. Avtomobili se med vožnjo ne smejo ustavljati, sicer sledi diskvalifikacija. Zmagovalni avtomobilist je tisti, ki se najbolj približa idealnemu času. Ta se meri do stotinke sekunde natančno. Tekmovalci morajo progo na treningu praviloma prevoziti v manj kot šestih (6) minutah. V primeru okvare vozila na sobotnem treningu, je start vozila na tekmi v nedeljo dovoljen.

5. POTEK TEKMOVANJA
Sobota, 8. september 2007:
- šola varne vožnje od 9.00 do 12.00 ure
- verifikacije prijav in tehnični pregled od 09.00 do 12.45
- treningi po kategorijah z merjenjem časov od 13.00 do 17.00
- skupna večerja.ob 19.00

Nedelja, 9. september 2007:
- tehnični pregled za zamudnike od 8.00 do 9.00
- svečana otvoritev ob 10.00
- tekmovanje po vrstnem redu kategorij od 10.30 do 12.30 in od 13.30 do 15.30
- skupinsko fotografiranje na cilju ob 16.00 (ob ugodnem vremenu)
- objava neuradnih rezultatov ob 16.30
- razglasitev rezultatov in podelitev nagrad ob 17.00.

6. POGOJI ZA TEKMOVANJE - TEHNIČNI PREGLED
A. Vozila morajo ustrezati zahtevam organizatorja. Vsa vozila morajo biti opremljena s tremi štartnimi številkami - spredaj ter na levem in desnem boku. Štartne številke pripravi organizator.
B. Voznik mora pri tehničnem pregledu pokazati tudi svojo opremo: čelado, rokavice, očala, obleko.
C. Voznik s podpisom na prijavnici odgovarja za pravilnost podatkov o vozilu (letu izdelave vozila, model, prostornina vozila in eventuelna predelava).
D. Tekmovanje ne bo dovoljeno alkoholiziranim, nediscipliniranim ter vsem tistim voznikom, ki na startu niso pravilno opremljeni (oblečeni).

Prireditelj si pridržuje pravico, da tekmovalca, ki ne bo izpolnjeval teh pogojev, zavrne.

7. START IN CILJ
Starta se s prižganimi motorji in posamično. Motocilki praviloma štartajo v razmaku ene (1) minute. Vozniki startajo po doseženih časih na treningu, za njimi pa tekmovalci, ki niso zaključili treninga po startnih številkah.
Na cilju mora tekmovalec počakati na skupinski povratek v dolino. V nedeljo se, po opravljenem prvem teku vseh kategorij in po premoru, ob 13.30 opravi še drugi tek po enakem vrstnem redu. Na koncu startajo še avtomobili.

8. RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV TROFEJ
Neuradni rezultati bodo objavljeni 30 minut po končani preizkušnji pred restavracijo Sapca. Morebitne pritožbe tekmovalcev je treba v pismeni obliki vročiti vodji tekomvanja najkasneje dvajset (20) minut po objavi neuradnih rezultatov. Pritožbi je treba priložiti kavcijo v višini 70 EUR, ki bo vrnjena v primeru upravičene pritožbe. V nasprotnem se kavcija zadrži v korist stroškov organizacije.
Tekmovalec, ki vlaga pritožbo zoper več udeležencev, mora to vložiti za vsakega posebej s plačilom kavcije. Pritožbe zoper odločitev strokovne tehnične komisije niso možne. Razglasitev uradnih rezultatov in podelitev priznanj bo eno uro po končanem tekmovanju (okrog 17.00 ure).

Pokali in trofeje
A. trofeja za najboljši čas (rekord dneva)
B. pokala za originalno vozilo
   a. predvojni motocikel
   b. povojni motocikel
C. pokali za prva tri mesta v vsaki kategoriji
D. pokali za prva tri mesta - dame
E. pokal za najstarejše vozilo
F. pokal za najstarejšega voznika motorja ali motorja s prikolico
G. pokal za tekmovalca, ki živi najdlje od prizorišča tekmovanja

Trofeje in pokali bodo podeljeni pod pogojem, da so tekmovalci uspešno opravili obe vožnji v manj kot šestih (6) minutah. Pogoj obeh voženj ne velja za avtomobiliste, ker vozijo le eno.

Vsak udeleženec prejme spominsko darilo in priznanje za udeležbo.

9. VARNOST IN SIGNALIZACIJA
Štartno mesto je v območju mednarodnega mejnega prehoda, zato prosto prevažanje s tekmovalnimi vozili ni dovoljeno. Če vam vozilo med vožnjo odpove, ga takoj umaknite na rob cestišča in strogo upoštevajte navodila funkcionarjev. V nobenem primeru se ne skušajte vrniti v dolino brez dovoljenja! Če dohitite vozilo, ki je štartalo pred vami, ga prehitite šele ko ste prepričani, da ste opaženi in da je dovolj varno.

Upoštevajte znamenja z zastavami:
RDEČA: takoj se umaknite na rob cestišča in ustavite.
RUMENA: nevarnost, zmanjšajte hitrost, pričakujte oviro.
MODRA: omogočite prehitevanje hitrejšemu.
ZELENA: s tekmovanje lahko nadaljujete nemoteno.

10. ZAVAROVANJE
Organizator zavaruje vse nastopajoče, funkcionarje in gledalce po slovenskih predpisih. Organizator, kakor tudi vse osebe, ki so v zvezi s prireditvijo kot službujoče uradne osebe, kakor tudi organizacijski odbor, zavračajo kakršnokoli odgovornost napram tekmovalcem in gledalcem, kakor tudi napram vozilom za vse morebitne poškodbe oseb ali premoženja, ki bi se zgodile njim ali tretjim osebam pred, med in po prireditvi. V vsakem primeru tekmovalci vozijo na lastno odgovornost. Tekmovalci so odgovorni civilno in kazensko za vse primere, ki bi se zgodili njim ali bi jih povzročili oni sami ali njihova vozila. S samim aktom podpisa prijave se tekmovalci odpovedujejo pravici pritožbe ali tožbe na pristojno sodišče v primeru nesreče ali poškodb med tekmovanjem. Istočasno se odpovedujejo pravici pritožbe napram prireditelju, športnim sodnikom, funkcionarjem prireditve, drugim tekmovalcem in vsem drugim osebam, ki so v zvezi s to prireditvijo.

11. PRIJAVE
Prijavnina za eno kategorijo znaša 35 EUR, za dodatno kategorijo pa še 20 EUR. Prijavnina za prikolice znaša 50 EUR in za avtomobile 45 EUR. Prijavnino plačate na dan prireditve v gotovini. Prijavnine ne vračamo v nobenem primeru.
Cena prenočišča z zajtrkom v hotelu znaša 30 EUR na osebo in ni všteta v prijavnino. Stroške poravnate v hotelski recepciji.
Prijave sprejemamo do 30. avgusta 2007.
Kasneje se lahko prijavite le še v soboto, 8. septembra, vendar bo prijavnina takrat znašala 50 EUR (prikolice in avtomobili 60 EUR).

Prijave pošljite na formularju, ki je priložen tiskani obliki pravlnika ali fotokopiji na naslov:
AMD Tržič, p.p. 171, 4290 Tržič.
Prijavite se lahko tudi prek faksa na številki 04 / 596-11-91, ali pa preko spletne prijavnice.

Dodatne informacije dobite lahko vsak delavnik preko faksa na številki 04/596-11-91 ter po telefonu na številki 04/592-21-99, ali pa nam pišite na naslov info@ljubelj.si.

Lep pozdrav in nasvidenje na Ljubelju!

Direktor prireditve
Aleš Bešter

 
   Kontakt O avtorjih | Pravna obvestila